Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Dane teleadresowe


STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

TERMINY ZAPISÓW

Uruchomienie studiów następuje 2 razy w roku akademickim:

 • w październiku - danego roku kalendarzowego,
 • w marcu – następnego roku kalendarzowego

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w dwóch okresach:

 • do 15 października - danego roku kalendarzowego- na semestr zimowy,
 • do 15 marca następnego roku kalendarzowego - na semestr letni.

ZASADY REKRUTACJI

 • Rekrutacja odbywa się w systemie On-Line. ZAPISZ SIĘ !!!
 • Kandydatów na studia przyjmujemy bez egzaminów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie wpłat na konto szkoły: wpisowego, opłaty manipulacyjnej i czesnego zgodnie z zadeklarowanym trybem wpłat.
 • Zapis na studia jest dokonywany w trybie ON-Line poprzez Internet.

OPŁATY
System opłat na studiach licencjackich oparty jest na następujących zasadach:

 • opłaty są określone i stałe dla całego okresu studiów a wysokość czesnego jest podawana studentom w momencie zapisu.
 • płatności czesnego za dany rok studiów mogą być uiszczane w formie wpłaty jednorazowej lub wpłat ratalnych - 2 lub 8 rat.

Pełne tabele odpłatności znajdują się w dziale OPŁATY

WPŁATY NA KONTO

 • Bank Zachodni WBK SA
 • Nr konta: 67 1090 1043 0000 0001 0489 4184

DOKUMENTY

Rekrutacja odbywa się w systemie On-Line. ZAPISZ SIĘ !!!

Potrzebne dokumenty do złożenia przy zapisie:

 1. Ankieta (wydruk z rekrutacji on-line);
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej - kserokopia poświadczona przez szkołę;
 3. Świadectwo dojrzałości - kserokopia poświadczona przez szkołę;
 4. Cztery fotografie legitymacyjne;
 5. Dowód wniesienia wpisowego i opłaty manipulacyjnej na konto Szkoły;
 6. Kserokopia dowodu osobistego;
 7. Podpisana własnoręcznie umowa w dwóch egzemplarzach; (wydruk z rekrutacji on-line)
 8. Podpisany własnoręcznie regulaminu odpłatności w dwóch egzemplarzach (wydruk z rekrutacji on-line)

KONTAKT Z DZIAŁEM REKRUTACJI:

Rekrutacja odbywa się w systemie On-Line. ZAPISZ SIĘ !!!

Kandydat po dokonaniu rejestracji On-Line, zobowiązany jest do wydrukowania, podpisania i dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów w ciągu 7 dni od daty rejestracji do siedziby uczelni na ul. Hirszfelda 11, osobiście (przed wizytą prosimy o telefoniczny kontakt) lub za pośrednictwem poczty.

Adres mailowy:

studia licencjackie i podyplomowe: rekrutacja@wszp.edu.pl

Telefony:

 • 22 644 99 11
 • 22 644 20 73

ZAPISZ  SIĘ !!!Kontakt • Copyright © WSZP • Polityka prywatności (cookies)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.