Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Dane teleadresowe


ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są z reguły w dwudniowych sobotnio - niedzielnych zjazdach,
 • W przypadku zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy, zajęcia na studiach podyplomowych mogą być prowadzone również w pozostałe dni tygodnia.

KIERUNKI STUDIÓW
Szczegółowy wykaz i opis oferowanych specjalności znajduje się na stronie STUDIA PODYPLOMOWE

WARUNKI URUCHOMIENIA  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Uruchomienie danej specjalności studiów podyplomowych zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na specjalność wynosi 15 osób.
 • Kandydaci którzy wpłaca wpisowe na specjalność studiów podyplomowych która nie zostanie uruchomiona z powodu braku wystarczającej ilości kandydatów, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymać zwrot wpłaty.

OKRES NAUKI
Nauka na studiach podyplomowych trwa od 1 do 4 semestrów.

ROK AKADEMICKI
Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września roku następnego.

UKOŃCZENIE STUDIÓW
Ukończenie studiów następuje po złożeniu pracy kwalifikacyjnej (końcowej) i zdaniu egzaminu końcowego.
Absolwent Uczelni otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z określeniem wybranej specjalności.

 

Kierunek studiów na świadectwie
zgodny z nazwą specjalności (na świadectwie jest wykaz przedmiotów z wymiarem godzin)

TERMINY ZAPISÓW
Uruchomienie studiów następuje 2 razy w roku akademickim:

 • w październiku - danego roku kalendarzowego,
 • w marcu – następnego roku kalendarzowego.

W określonych przypadkach, władze Uczelni mogą rozpocząć studia w innych niż podane powyżej terminach.
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w dwóch okresach:

 • do 15 października - danego roku kalendarzowego- na semestr zimowy,
 • do 28 lutego następnego roku kalendarzowego - na semestr letni.

ZASADY REKRUTACJI

 • kandydatów na studia przyjmujemy bez egzaminów.
 • przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie wpłat na konto szkoły: wpisowego, opłaty manipulacyjnej i czesnego zgodnie z zadeklarowanym trybem wpłat.
 • zapis na studia jest dokonywany w trybie ON-Line poprzez Internet.

OPŁATY
System opłat na studiach podyplomowych oparty jest na następujących zasadach:

 • opłaty są określone i stałe dla całego okresu studiów a wysokość czesnego jest podawana studentom w momencie zapisu,
 • płatności czesnego za studia mogą być uiszczane w formie wpłaty jednorazowej lub wpłat ratalnych - 2 lub 8 rat (za 2 semestry)
 • Pełne tabele odpłatności znajdują się w dziale OPŁATY
WPŁATY NA KONTO
 • Bank Zachodni WBK SA
 • 67 1090 1043 0000 0001 0489 4184

DOKUMENTY
Potrzebne dokumenty do złożenia przy zapisie:

 1. formularz rekrutacyjny (wydruk z rekrutacji on-line)
 2. ankieta personalna (wydruk z rekrutacji on-line)
 3. poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. dwie podpisane fotografie (typu legitymacyjnego)
 5. dowód wpłaty wpisowego i opłaty manipulacyjnej na konto Uczelni (łącznie 400 zł)
 6. powiększona kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 7. podpisany własnoręcznie regulamin odpłatności wydrukowany w dwóch egzemplarzach (wydruk z rekrutacji on-line)
 8. podpisana własnoręcznie umowa wydrukowana w dwóch egzemplarzach (wydruk z rekrutacji on-line)
KONTAKT Z DZIAŁEM REKRUTACJI:
Rekrutacja odbywa się w systemie On-Line. ZAPISZ SIĘ !!!.

UWAGA: Kandydat po dokonaniu rejestracji On-Line, zobowiązany jest do wydrukowania, podpisania i dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów w ciągu 7 dni od daty rejestracji do siedziby uczelni na ul. Hirszfelda 11, osobiście (przed wizytą prosimy o telefoniczny kontakt) lub za pośrednictwem poczty.

ADRES MAILOWY
rekrutacja@wszp.edu.pl


Kontakt • Copyright © WSZP • Polityka prywatności (cookies)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.